Aster-yhteistyöorganisaation johtaja Simo Reipas talvisessa maisemassa

APTJ-Asiakasorganisaation johtaja on valittu!

APTJ-Asiakasorganisaation johtoon on valittu FCG International Oy:ssä kehittämisjohtajana aiemmin toiminut Simo Reipas. Hän aloittaa tehtävässään 16.3.2020 ja hänen työpisteensä sijaitsee Jyväskylässä.

Asiakasorganisaatio on sopimusperusteisesti neljän sairaanhoitopiirin (KSSHP, Essote, Siun sote, Vaasan sairaanhoitopiiri) yhteinen. Hallinnollisesti se sijoittuu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin, joka toimii vastuuorganisaationa. Asiakasorganisaatio toimii asiakkaana järjestelmätoimittajan suuntaan, joka valitaan tämän kevään aikana.

Asiakasorganisaatio vastaa

  • uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista
  • yhteisten toimintamallien määrittelystä ja niiden koordinoinnista
  • tilaajaorganisaatioiden teknisten käyttöönottoprojektien koordinoinnista
  • jatkuvien palveluiden koordinoinnista

Asiakasorganisaation lisäksi jokaisella neljällä maakunnalla on oma tilaajaorganisaationsa, joiden vastuulla on suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa tulevan integroidun soten toimintamallit yhteistyössä toistensa kanssa.

Asiakasorganisaation johtajaksi valitulla Simo Reippaalla on yli 20 vuoden työkokemus haastavista julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä konsultoinneista. Hän on ollut mukana APTJ-hankintaprojektissa KL-Kuntahankintojen toimeksiannosta vastuullisena projektipäällikkönä vuodesta 2017 lähtien.