Aster-02

APTJ sai tähtinimen Aster

Neljän sairaanhoitopiirin ja sote-yhtymän yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on saanut nimen Aster. Samaa nimeä käytetään myös projektista sekä Asiakasorganisaatiosta, joka koordinoi alueiden kehittämistyötä.

Nimi on muinaskreikkaa ἀστήρ (astér), tarkoittaen ”tähteä”, ja viittaa sitä kautta tiedon valoon.

Aster on tulevien vuosien aikana Essoten, Siun soten sekä Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien suuri yhteinen projekti. Sen myötä alueiden ammattilaiset saavat uuden työvälineen, joka sujuvoittaa työntekoa ja tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tuo tiedonvaloa asiakkaiden ja potilaiden yksilöllisiin palvelupolkuihin.

Tunnus kuvastaa tiedon liikettä

Nimiprosessin ohella projektille suunniteltiin myös visuaalinen ilme, joka tulee varmasti tutuksi Aster-alueiden ammattilaisille.

Asterin liikemerkki (kuvio) muodostaa viitteellisen A-kirjaimen sekä Aster-nimeen viittaavan viisisakaraisen tähden, joka symboloi verkostoa, tiedonsiirtoa ja tiedonvaloa.

Viivasta piirtyy myös risteävä polku, jonka varrelta löytyy Asterin kolme toisiinsa linkittyvää palvelua – perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito. Liukuväri kuvastaa energistä hyvinvoinnin hehkua sekä palvelupolun ja tiedon liikettä järjestelmässä.

”Asterin visuaalinen ilme tulee näkymään projektin kaikissa materiaaleissa, verkkosivuilla ja some-kanavissa. Asterille on ensimmäisenä perustettu oma Facebook-sivu, joka kannattaa ottaa heti seurantaan! Aster-viestintää tullaan toteuttamaan yhteistyössä kaikkien Aster-alueiden kesken”, kertoo Asterin viestinnästä vastaava asiantuntija Emilia Nikkinen.

Lisätietoja Aster-projektista:

Simo Reipas
Johtaja, Aster
simo.reipas@ksshp.fi
puh. +358 50 5678 537