Nainen työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Aster-asiakasportaalilla sujuvaa asiointia asiakkaille ja potilaille

Teksti:
Jaana Kurki

Aster-projektissa kehitetään uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Samaan aikaan yhtä tärkeää on suunnitella ja luoda uusia välineitä myös asiakkaille ja potilaille, jotta he voivat ottaa entistä aktiivisempaa roolia oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. On tärkeää, että luomme kansalaisille lisää mahdollisuuksia osallistua oman hoidon ja palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaan ja potilaan aktiivisempi rooli tuottaa myös parempia tuloksia sote-palvelun vaikuttavuudessa.

Asterin asiakasportaalin suunnittelussa olemme pitäneet alusta lähtien tärkeänä, että se sisältää sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut ns. yhdeltä luukulta. Kansalaisten näkökulmasta on tärkeää, että alueen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut löytyvät helposti yhdestä paikasta. Myös joustavat siirtymät esim. kansallisiin palveluihin, kuten OmaKantaan, ovat käytettävyyden näkökulmasta tärkeitä. Asiakkaan tai potilaan ei pitäisi joutua käyttämään aikaa esim. siihen, että etsii omiin tarpeisiin vastaavaa apua kovin monesta eri kanavasta.

Asterin asiakasportaalin avulla halutaan tulevaisuudessa helpottaa asiakkaiden ja potilaiden yhteydensaantia ja ajan varaamista sote-palveluihin sekä sujuvoittaa yhteydenpitoa sote-ammattilaisiin hoidon ja palvelun aikana. Nykyaikana asiakkaiden ja potilaiden ei enää pitäisi joutua jonottelemaan puhelinlinjoilla. Sen sijaan joustavat mahdollisuudet hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta ovat tätä päivää. Ja tulevaisuutta. Portaalin avulla on tarkoitus lisätä mahdollisuuksia entistä joustavampaan asiointiin. On selvää, että akuutissa hädässä neuvoa kysytään jatkossakin puhelimella. Sähköisen asioinnin merkittävästi lisääntyessä puhelinlinjoilta voi kuitenkin jatkossa selvitä entistä useammin ilman jonottamista.

Asterin asiakasportaalin avulla halutaan lisätä mahdollisuuksia tuottaa helposti ajantasaista tietoa omasta tilanteesta sote-ammattilaisten tapaamista varten. Perinteisillä lippulappusilla välitetty tieto verenpaineen kotimittauksista tai ikäihmisen toimintakyvyn seurannan tuloksista ei aina päädy kätevästi ammattilaisen ulottuville. Asiakkaan ja ammattilaisen kallisarvoista yhteistä aikaa kuluu vielä liian paljon pelkästään taustatiedon keruuseen ja tilanteen päivittämiseen. Jos tarvittava tieto olisi jo etukäteen ammattilaisen saatavilla, niin varsinaisessa tapaamisessa voisi käyttää aikaa enemmän esimerkiksi kokonaisvaltaisemman hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen tai asiakkaan lääkehoidon kokonaiskuvan tarkistamiseen.

Entistä useammalla kansalaisella on myös tarve asioida esim. ikäihmisen tai alaikäisen huollettavan puolesta. Puolesta asioinnin mahdollistaminen Asterin portaalin kautta lisää edelleen joustoa ja monipuolisuutta soten sähköiseen asiointiin. Asterissa haluamme panostaa myös asiakasportaalin käyttökokemukseen; sen täytyy olla helppokäyttöinen ja kaikkien kansalaisten saavutettavissa.

Edellä kuvattujen ja monien muiden modernien toiminnallisuuksien avulla pääsemme sosiaali- ja terveydenhuollossa siirtymään uudelle aikakaudelle, jossa sähköisen asioinnin avulla tuotetaan aitoa asiakashyötyä. Monilla muilla toimialoilla tämä on jo arkipäivää. Asterin asiakasportaalin onkin tarkoitus olla yksi tärkeimmistä välineistä, jolla tuotetaan entistä parempaa palvelua hyvinvointialueidemme asiakkaille ja potilaille.