Knowledge is power

Tiedolla johtaminen kuuluu kaikille

Tiedolla johtaminen ei ole vain organisaation ylimmän johdon toimintaa, vaan kuuluu kaikille tasoille. Strategisen tason tulee saada tarvittavaa tietoa, jotta he voivat luoda operatiiviselle tasolle mahdollisuudet perustehtävän suorittamiseen, sekä pystyvät ohjaamaan koko sote -sektoria valtakunnallisen kehittämisen ja alueen väestön hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.

kirjekuoret

Skannattu, tulostettu, postitettu – vuonna 2021?

Kevään aikana järjestimme täällä Pohjanmaalla, Aster Bothnian alueella virtuaalisia aamukahvihetkiä. Nämä tilaisuudet oli tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, ajatuksena tarjota matalan kynnyksen osallistumista. Siis mahdollisuus tulla kuulolle, kysymään ja keskustelemaan ilman virallisen infotilaisuuden kankeutta.