Kuvituskuva_Integraatio_jj-ying-7JX0-bfiuxQ-unsplash

Integraation monet tasot sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä

Teksti:
Anu Pihl
Teksti:
Mika Kiviaho
Kuva:
Unsplash kuvapankki

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation varmistaminen ja vahvistaminen on ollut sote-uudistuksesta toiseen yksi sen keskeisimmistä päämääristä. Integraatio nähdään edelleen keskeisenä keinona parantaa palvelujen sujuvuutta, yhdenvertaisuutta ja järjestää ne kustannustehokkaasti sekä vaikuttavasti.

Integraatio on valtavan suuri kokonaisuus, mutta sitä pysähdytään harvemmin puheessa pilkkomaan osiin ja miettimään, miten osaset saadaan täydentämään toisiaan onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kun puhutaan integraatiosta sosiaali- ja terveydenhuollossa, on sillä monia eri tasoja ja näkökulmia. Ensinnäkin voidaan tarkoittaa rinnakkaisten perustason palveluiden yhteentoimivuuden parantamista (horisontaalinen integraatio). Toiseksi integraatiota haetaan perustason ja erityistason palveluiden välille (vertikaalinen integraatio). Näiden integraation näkökulmien kautta tavoitellaan asiakkaan sujuvampaa polkua palvelusta toiseen. Jotta sujuvuus eri palvelujen välillä turvataan, asiakkaan ja potilaan polun tueksi on täytynyt kuvata integroitu hoito- ja palveluketju. Hoito- ja palveluketjujen tai ylipäätään yleisten mallien kuvaaminen ei poista sitä peruslähtökohtaa, että hoito ja palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Näiden lisäksi integraation kokonaisuutta on syytä tarkastella myös palveluiden järjestämisen, palvelutuotannon tai vaikkapa rahoituksen näkökulmasta. Nämä keskeiset näkökulmat ovat myös integraatiomielessä kehitettävänä esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden ja sote-rakenneuudistus -hankkeiden kautta, ja odotamme jännittyneinä ja toiveikkaina, kuinka näihin liittyvien lakien käsittely kevään ja kesän aikana etenee.

Tiedon integraatio on Aster-kehittämisen ytimessä

Aster-projektissa huomio kiinnittyy erityisesti tiedon integraatioon, jolla on vahva yhdyspinta muuhun integraation kokonaisuuteen. Tiedon integraatiolla mahdollistamme monia asioita palvelujen ja prosessien integraatiossa. Olemassa olevan tiedon helpompi käytettävyys ja se, että tietojärjestelmä tuottaa meille entistä laadukkaampaa tietoa tukemaan sekä ammattilaisen että asiakkaan valintoja, auttaa integraation käytännön toteutuksessa. Tiedon integraatio auttaa myös palvelujen suunnittelussa ja helpottaa palvelujen kohdentamista.

Aster on tuomassa tiedon integroinnin mahdollisuuden ulottuvillemme uuden tietojärjestelmän kautta, mutta tuotetun tiedon hyödyntäminen vaatii jatkossakin aktiivista, inhimillistä toimintaa. Kyse on lopulta siitä, kuinka ammattilaiset tiedon järjestelmään tuottavat, mutta entistä vahvemmin myös siitä, miten olemassa olevaa tietoa saadaan ja otetaan järjestelmästä ulos ja kuinka sitä hyödynnetään asiakkaan parhaaksi. Usein kuulee ajatuksen siitä, kuinka valtavasti meillä on tietoa, mutta sitä ei syystä tai toisesta pystytä käyttämään.

Aster-työn upeana mahdollisuutena on neljän tilaajaorganisaatiomme yhteistyö myös integraation saralla. Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja hyödyntäminen tulee viemään myös integraatioajattelumme eteenpäin vähintään leijonan loikan. Tämä on meille tilaisuus sparrata toisiamme eteenpäin myös integraatioajattelussa, kun opimme tuntemaan toisiamme ja toimintatapojamme aivan uudella tavalla.

Hyvin toteutetusta integraation kokonaisuudesta hyötyy ihan jokainen potilas, asiakas ja ammattilainen. Hyödyt korostuvat etenkin useampaa palvelua käyttävien asiakkaiden kohdalla. Asiat nivoutuvat tiiviisti yhteen ja kehittämistyö integraation parantamiseksi on mitä suurimmissa määrin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Integraatio vaatii uudenlaista yhteistä tekemistä. Asioiden tekeminen “kuin aina ennenkin” tuottaa saman lopputuloksen kuin aina ennenkin, vaikka toimintaympäristö olisikin eri. Jotta ulottuvillamme olevat mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä, tarvitaan kaikkien aiemmin kuvattujen näkökulmien ja toimijoiden yhteinen päämäärä ja tavoite integraation vahvistamiseksi, jotta 1+1 on enemmän kuin kaksi.