Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Löytyykö sisäinen kehittäjä vai visertääkö muutosvastarinta?

Teksti:
Marja Mustonen

Olen ollut Aster Bothnia -hankkeessa töissä nyt 10 kuukautta ja todennut, että käsittelemämme tiedon määrä on valtava. Yksi mittari löytyy tilaajaorganisaatioiden, Aster-organisaation ja Asterin ja toimittajan yhteisestä Teamsista.

Dokumentoidun, tallennetun ja koko ajan lisääntyvän tiedon määrä näillä kanavilla kertoo omaa tarinaansa siitä, miten suurella työmaalla me kaikki tällä hetkellä työskentelemme.

”Nam et ipsa scientia potestas est” – ”Tieto on valtaa” julisti renessanssiajan brittifilosofi Francis Bacon jo yli 450 vuotta sitten. Hänen käsityksensä tiedosta on oma tarinansa, mutta tiedon merkitys kaiken olemassa olevan taustalla on kiistaton. Tiedolla, olipa se sitten tieteellisesti todistettua tai kokemukseen perustuvaa arkitietoa, on oma arvonsa. Kokemukseen ja tieteelliseen tietoon perustuu myös se, miten ja miksi Aster-projektissa teemme työtä kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi. Me tiedämme, että meidän on uudistuttava ja tiedämme ne syyt, miksi meidän on uudistuttava.

”Tieto on valtaa” –
”Nam et ipsa scientia potestas est”

Francis Bacon

Tieto on valtaa ja 25 000 kentän asiantuntijaa on mahtava tietovaranto yhteisessä kehittämistyössämme. Te ammattilaiset tiedätte, mitä sote-arjessa tapahtuu ja millaisilla välineillä työt on paras hoitaa niin, että kaikkein tärkein, eli palveluissa asioiva asiakas ja potilas saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Kentän sote-ammattilaiset ovat oikeutettuja tekemään oman tulevaisuutensa, ja se tulevaisuus tehdään nyt.

Kehittämistyössä ratkaisevaa on käyttäjäkokemukseen perustuva tieto. Meidän on kuunneltava tarkalla korvalla alan ammattilaisten näkemyksiä ja toiveita ja huomioitava kehittämistyössämme se tieto, mitä he käyttäjäkokemuksistaan ammentavat. Väitän, että meistä kukaan ei vastusta kehitystä ja että meissä kaikissa asuu pieni kehittäjä. Hän on se tyyppi, joka haluaa aina tehdä parhaansa, ratkoa ongelmia, syttyä haasteista ja löytää uusia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kehittämistyössä on silti tärkeää pitää mielessä, että rationaalisuuden lisäksi olemme myös emotionaalisesti ohjautuvia. Siksi päätöksiimme ja valintoihimme vaikuttavat jossain mittakaavassa myös tunteet ja erilaiset uskomukset. Vahva ennakkokäsitys vaikuttaa siihen, miten asiaan suhtaudumme ja miten valmiita olemme näkemään asioissa uusia puolia. Olemmeko valmiita ajattelemaan, että nykyinen ratkaisu ei ehkä sittenkään ole paras ja että asiat voi tehdä uudella tavalla, vielä paremmin? Meidän tulee suhtautua erittäin vakavasti myös niihin, jotka kertovat epäilyksistään. Onko epäilyksille tietopohjaisia perusteita vai johtuuko epäilys ja mahdollinen vastustaminen asenteista?

On tarpeellista miettiä, miten voimme auttaa toisiamme löytämään asioihin uusia näkökulmia ja sitä kautta vakuuttumaan, että olemme tekemässä oikeita ratkaisuja. Avoimuus ja kaikki näkemykset salliva keskustelu ovat ensimmäiset avaimet, joilla voidaan avata toisilleen vastakkaisten näkemysten ovia ja päästä tilaan, jossa on mahdollisuus lähteä muodostamaan yhteistä mielipidettä asiasta.

On meistä itsestämme kiinni, löydämmekö oman sisäisen kehittäjämme vai pelmahdammeko paikalle muutosvastarinnan ääni avattuna. Aktiivisesti vastustava, kriittisesti analyyttinen, harkitsevasti myönteinen.

Tarvitsemme sinut mukaan – minkä roolin valitset?

Marja Mustonen
Sosiaalihuollon muutosjohtaja
Aster Bothnia