Kaksi kättä, joiden välissä kolme palloa.

Mikä Aster?

Aster – asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Hyvinvoinnin ja terveyden tähden

Aster-projektissa tehdään maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna uraauurtavaa työtä rakentamalla yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä perusterveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Uuden järjestelmäkokonaisuuden on tarkoitus palvella saumattomasti niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kuin asiakkaita ja potilaita. Aster tulee palvelemaan noin 700 000 asiakasta ja 25 000 ammattilaista.

Projektin aikana vuosina 2020–2025 toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on tulevaisuudessa pystyttävä toimimaan yhä tiiviimmin yhdessä sekä asiakkaan että toistensa kanssa asiakkaan parhaaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster mahdollistaa tämän tehokkaan yhteistoiminnan siinä laajuudessa kuin lainsäädännössä on määritelty. Lue lisää projektin hyödyistä Tavoitellut hyödyt -sivulta.

Uudenlaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän lisäksi Aster-projektissa ainutlaatuista on yhteistyö neljän sairaanhoitopiirin ja sote-kuntayhtymän (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjanmaa) kesken. Yhteishankinnalla saadaan käyttöön parasta käytettävissä olevaa osaamista kaikkien neljän alueen ammattilaisilta. Tietojärjestelmätoimittajaksi valittiin kilpailutuksen (2017–2020) perusteella Cerner. Lue lisää projektiorganisaatiosta ja tutustu alueelliseen työhön Toteuttajat-sivulla.

Suunnittelusta toteutukseen

Aster-projekti jakautuu kolmeen vaiheeseen: suunnitteluun, toimitukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Parhaillaan käynnissä on suunnitteluprojekti.

Syyskuuhun 2021 jatkuva suunnitteluvaihe on tulevan järjestelmän kyvykkyyden kannalta erittäin tärkeä. Sen aikana tarkennetaan ja käydään yksityiskohtaisemmin läpi kilpailutusvaiheessa määriteltyjä järjestelmän vaatimuksia. Aster-järjestelmää ei vielä ole olemassa, vaan se mukautetaan projektin aikana toimittajien tietojärjestelmäalustojen pohjalta vastaamaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon potilaiden ja asiakkaiden sekä ammattilaisten tarpeita.

Koska kyseessä on erittäin laaja, tuhansia toimintoja sisältävä järjestelmä, tehdään suunnittelutyötä osa-alueittain. Jokaisen osa-alueen suunnittelutyöhön osallistuu asiantuntijoita kaikista projektissa mukana olevista kuntayhtymistä. Suunnittelutyö jakautuu seuraaviin osa-alueisiin, joiden välillä tehdään myös yhteistyötä: sote-integraatio, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, sähköinen asiointi, sote-tukipalvelut, raportointi ja analytiikka sekä ei-toiminnallinen eli tekninen osa-alue.

Suunnitelmien mukaan Aster-projekti siirtyy toimitusvaiheeseen loppuvuodesta 2021. Uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuonna 2023.

Aikataulujana_Aster-projektin vaiheista

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta vaatii vuosien työn 

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan taustalla on käytännön tarve hahmottaa asiakkaan ja väestön tilannetta ja tarpeita kokonaisvaltaisemmin. Nykyisin käytössä olevien erillisten järjestelmien tiedot välittyvät järjestelmästä toiseen hyvin vaihtelevasti. Uuden järjestelmän avulla on mahdollista luoda asiakkaan ja potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioivia hoito- ja palveluprosesseja sekä parantaa hoidon ja palveluiden laatua.  

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on toteutettu hankintalaissa kuvatulla kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Heinäkuussa 2017 julkaistiin hankintailmoitus ja neuvotteluihin valittiin viisi eniten pisteitä saanutta tarjoajaa. Vuoden 2018 alussa toteutetun alustavan tuotevertailun perusteella valittiin kolme eniten pisteitä saanutta tarjoajaa jatkoneuvotteluihin. Helmikuussa 2020 toteutettiin varsinainen tuotevertailu (VTV), jossa mukana olivat Epic Systems Corporation ja Cerner Ireland Limited (Lisätietoa uutisesta: Varsinaisessa tuotevertailussa (VTV) arvioitiin APTJ-ratkaisujen laatua). Hankintapäätös tehtiin maaliskuussa 2020 ja kilpailutuksen voittajaksi selvisi Cerner. Lisätietoa hankinnasta löydät Usein Kysytyt Kysymykset -sivun Hankinta-osiosta.