Päivi Leikkola johtamaan Aster-projektia Keski-Suomessa

KSSHP:n tänä vuonna perustettuun kehittämisyksikköön, jonka alla myös Aster-projekti toimii, on valittu johtajaksi dosentti, terveystieteen tohtori Päivi Leikkola.

Hän on kotoisin Lapualta ja työskennellyt pitkään erityisesti johtotehtävissä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, viimeisimpänä sote-rakenneuudistusta tukevassa hankkeessa hankejohtajana. Leikkolalla on runsaasti kokemusta laaja-alaisista, isoista projektikokonaisuuksista, ennen kaikkea palveluiden ja toiminnan kehittämisen saralla.

Kehittämisyksikön johtajan tehtävässä Leikkolan kiinnostuksen herätti mielenkiintoinen yhteistyörakenne sekä mittakaava. ”Kehittämistyö kiinnostaa ja myös se, että tehdään tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Kehittämisyksiköllä on hallussaan monialainen kokonaisuus, jossa on paljon yhteensovitettavaa, mutta iso päämäärä, jota kohti kehittämistyötä tehdään”, Leikkola kuvaa. Hän tähdentää, että viime kädessä kehittämistyöllä on tiivis yhteys toimintaan ja organisaation tarpeisiin.

Työt kehittämisyksikön johtajana alkavat 4. tammikuuta, ja Leikkola uskoo joulun menevän ihan lennossa uuden työn aloitusta odottaen. ”Olen tosi iloinen, että pääsen sinne työskentelemään teidän kanssa, odotan iloisin mielin yhteistyötä!”, Leikkola summaa tunnelmiaan.

KSSHP:n kehittämisyksikkö (perustettu v. 2020) tukee tietojärjestelmäratkaisujen kautta koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämistä. Merkittävimpänä projektinaan yksikkö vastaa uuden Aster- asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta, suunnittelusta ja toteuttamisesta koko maakunnan alueella.