Mika Kiviaho

Sote-integraatio – toteutusta vaille valmis

Teksti:

Tänä päivänä sote-uudistus ja asiakaskeskeisyys ovat paljon esillä puheissa. Integroitu hoito ja palvelu sekä tiedon liikkuvuus tuntuvat kaukaisilta ja kuulostavat projektimaailman visioilta ja missioilta. Mitä nämä tarkoittavat ammattilaisten näkökulmasta?

Oma työkokemukseni on noin 20 vuotta perusterveydenhuollon lääkärinä ja julkisen työterveyshuollon lääkärinä. Tutuksi ovat tulleet tiheät vastaanotot, lääkäripula, yöpäivystykset ja oudot puhelut. Tiimimalli, terveyshyötymalli, kansansairauksien sovitut toimintamallit ja asiakaskeskeisyys ovat kuitenkin olleet konkreettisia asioita omassa työssäni Äänekosken kaupungin terveyskeskuksessa. Yhteistyö on ollut luontevaa perusterveydenhuollon, suunterveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kanssa. Vaikka perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto nähdään joskus jopa kilpailevina tahoina, ja ovat erilaisia rakenteeltaan, oli yhteistyö jatkuvaa. Lääkärin työssäni yhteydenpito, yhteiset toimintamallit ja yhteispalaverit olivat luonnollista ja säännöllistä tekemistä.

Tein terveyskeskuslääkärin työtä ympäristössä, jossa neljä terveysasemaa yhdistettiin uuteen keskitettyyn terveysasemaan. Tuolloin prosessiohjauksen ja integraation toivottua tukea ei saatu silloisilta tietojärjestelmiltä. Puuttuvia osia rakennettiin itse ja opittiin kantapään kautta yhteisiä toimintamalleja ja niiden jatkuvaa kehittämistä – joskus paperilla ja parhaimmillaan powerpointeissa.

Integraation tärkein työkalu tuolloin, nyt ja tulevaisuudessa ovat kokeneet ja osaavat ammattilaiset. Tieto on kokemuksella opittua ja on pitkään kulkenut kokeneelta kollegalta nuoremmalle potilastapausten tuoman opin ja jatkuvan konsultoinnin kautta. Ammattilaisten osaamista hyödyntäen jokaiselle potilaalle räätälöidään hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on yhteenveto asiakkaan tarpeista ja meidän keinoistamme vastata näihin ihmisen tarpeisiin. Jokaisessa työyhteisössä on valtava määrä hiljaista tietoa, jonka katoamisen huomaa vasta kollegan lähtiessä eläkkeelle tai muuten poistuessa työyhteisöstä. Ja hatun nosto sekä kiitos kaikille nuorille kollegoille, te ette ole valinneet helppoa tietä vaan jatkuvan kollegiaalisen rinnalla oppimisen ja kulkemisen tien! Tiedän, että jokainen meistä on uransa alussa jotain muuta kuin alla mainitut kokeneet lääkärit.

Kaikilla kokeneilla lääkäreillä ja muilla sote-ammattilaisilla on päässä prosessimalleja, joiden avulla tiedämme mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua juuri tälle vastaanotollamme olevalle ihmiselle. Kokeneiden ammattilaisten ja organisaatioiden kesken olemassa olevat ja sovitut toimintamallit pitää saada työtä avustavina näkyviin myös järjestelmässä. Haluan vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa konkreettisesti ammattilaisten ja potilaiden kohtaamiin tiedonkulun ja tiedon käytettävyyden epäkohtiin. Se, ettei potilastietojärjestelmä kehittynyt samaan tahtiin kliinisen toiminnan kanssa, sai minut ensin kiroamaan ja sitten hakeutumaan Aster-projektiin. Toivon kollegoita mukaan tähän työhön. Tämä ei aina ole helppoa tai kiitollista – mutta milloin harvoin sitä kiitosta terveyskeskuslääkäri saakaan kollegoilta ja potilailta, se todella lämmittää mieltä. Aster – Yhdessä.

Kirjoittaja on aiemmin toiminut terveyskeskuslääkärinä.