Jenni Puoliväli metsän siimeksessä

Sote-integroitu järjestelmä ammattilaisen silmin

Teksti:
Jenni Puoliväli
Kuvaaja:
Annamari Sundgren

Olen istunut lukuisia kertoja suunnittelemassa potilaalle hoitoa ja kokenut turhautumista siihen, kuinka vaikeaa on löytää kaikki tarvitsemansa tiedot, jotta voi taata potilaalle parhaat mahdolliset palvelut. Olen ollut tilanteessa, jossa perustelen asiakkaalle, miksi minulla ei ole tarvittavia tietoja ja kuuntelen asiakkaan turhautumista siihen, että samat asiat täytyy kertoa joka paikassa eri ammattilaisille.

Muutama viikko sitten täällä blogisarjassa julkaistiin Anu Pihlin ja Mika Kiviahon teksti Integraation monet tasot sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Kyseisessä kirjoituksessa tarkasteltiin integraatiota sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa puolestaan tarkastelen sote-integraatiota ammattilaisen näkökulmasta. Sote-integroidulla järjestelmällä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon asiakkaita, jotka kuuluvat useampien palveluiden piiriin. Nämä asiakkaat ovat usein myös syystä tai toisesta monenlaisen tuen tarpeessa, ja silloin sote-ammattilaisten rooli heidän tukemisessaan korostuu. Sote-ammattilaisina olemme roolissa, jota hoitaaksemme tarvitsemme mahdollisimman laajat tiedot asiakkaan tilanteesta ja yhteistyöverkostosta, joka koostuu monen eri alan ammattilaisista.

Käytämme työssämme paljon aikaa siihen, että kirjaamme, etsimme tietoja, soitamme toisiin yksiköihin, lähetämme ja vastaanotamme fakseja, ehkä vielä jopa kirjepostiakin. Se on aikaa, jolloin voisimme tehdä välitöntä asiakastyötä. Tämä korostuu varsinkin silloin kun hoidamme asiakkaita, joiden tiedot ovat eri rekistereissä ja järjestelmissä.

Olen miettinyt monesti asiaa myös asiakkaan saaman palvelun laadun näkökulmasta. Meillä sote-alan ammattilaisilla on vahva tarve huolehtia siitä, että asiakas saa parhaimman mahdollisen palvelun, jonka voimme hänelle tarjota. Silloin kun meillä ei ole saatavilla kaikkia tietoja asiakkaasta, joudumme väistämättä sen pohdinnan eteen, pääsemmekö parhaaseen mahdolliseen laatuun.

Auttaako sote-integroitu järjestelmä asiaan? Uskon vahvasti, että auttaa koska silloin ammattilaisella on saatavillaan tarvittavat tiedot sekä sosiaali- että terveydenhuollosta. Tämä helpottaa ammattilaisen työtä, tuo työaikaa välittömään asiakastyöhön ja takaa asiakkaalle laadukkaammat sekä oikea-aikaisemmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Kirjoittaja Jenni Puoliväli työskentelee Aster Keski-Suomessa sote-integraation projektipäällikkönä. Koulutukseltaan Jenni on sairaanhoitaja YAMK ja on työskennellyt useissa terveydenhuollon eri toimintayksiköissä sairaalan ulkopuolella, perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.