Ratkaisematon rubiikin kuutio sohvan käsinojalla, valo kajastaa ikkunasta sen oikeaan kylkeen.

Asterin strategiaprosessi etenee

Strategia (kreik. στρατός ’sotaväki’) tarkoittaa Wikipedian yksinkertaisen määritelmän mukaan suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Strategian kulmakivet ovat usein visio ja missio, jotka sanoittavat päämäärää, sekä arvot, jotka ohjaavat tekemisen tapaa. Näistä kolmesta rakentuu strategian perustukset.

Kuvituskuva Mostphotos

Anteeksi, puhummeko samaa kieltä?

Suomalaisessa sotejärjestelmässä ammattilaisten välinen yhteistyö on kehittynyt pitkin askelin vuosikymmenten aikana. Pitkät askeleet ovat vieneet sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa eteenpäin ja nyt teknologian syvällisempi hyödyntäminen edellyttää meitä ottamaan tiheämpiä ja nopeampia askelia kuin aikaisemmin.