Knowledge is power

Kirjattu tieto hyötykäytössä

Edellisessä blogikirjoituksessa “Kirjaaminen on tiedolla johtamisen perusta” käsiteltiin kirjaamista ja sen laatua. Kirjaamisen laadun tärkeyttä ei voi ylikorostaa analytiikan näkökulmasta. Analyysit voivat olla vain juuri niin hyviä kuin niihin raaka-aineena käytetty data.

Knowledge is power

Tiedolla johtaminen kuuluu kaikille

Tiedolla johtaminen ei ole vain organisaation ylimmän johdon toimintaa, vaan kuuluu kaikille tasoille. Strategisen tason tulee saada tarvittavaa tietoa, jotta he voivat luoda operatiiviselle tasolle mahdollisuudet perustehtävän suorittamiseen, sekä pystyvät ohjaamaan koko sote -sektoria valtakunnallisen kehittämisen ja alueen väestön hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.