Aster-yhteistyöorganisaation johtaja Simo Reipas seisoo tietokoneen ääressä ja hymyilee kameralle.

Tervetuloa Asterin uusille verkkosivuille!

Teksti:
Simo Reipas

Aster on monta asiaa. Se on työvälineiden (asiakas- ja potilastietojärjestelmän) kehittämistä asiakkaiden, potilaiden ja sote-ammattilaisten käyttöön. Se on alueiden (Asterin kielellä ”Tilaajien”) palvelutuotannon kehittämistä, jossa uuden teknologian mahdollisuudet ovat vain yksi kulma.

Se on myös 25 000 sote-ammattilaisemme kutsumista mukaan kehittämistyöhön ja kouluttamista uusiin työtapoihin ja -välineisiin. Aster on lisäksi kaikkea edellä mainittua työtä koordinoimaan perustetun yhteistyöorganisaation nimi. Tutustu organisaatioihimme tarkemmin Toteuttajat-sivulla! Nyt avattavalla verkkosivuillamme tulemme tekemään kaikkea tätä työtä näkyväksi. Tervetuloa mukaan muutosmatkallemme!

Tulevaisuuden sotessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja resurssit yhdistetään kokonaisvaltaisessa toiminnassa, joissa sosiaaliset olosuhteet, hyvinvointi ja terveys kytkeytyvät toisiinsa. Näin voinee tiivistää moninaisten kansallisten uudistusten tavoitteet, joita kohti on vaihtelevalla menestyksellä edetty viime vuodet – rakenteiden ja sääntelyn osalta hitaammin kuin itse palveluiden sisällöllisen kehittämisen tasolla. Aster liittyy tähän kehittämistyön ketjuun neljän hyvinvointialueen yhteistyönä.

Sote-integraatiossa emme ole integroimassa kahta erillistä asiaa, vaan tuomassa jo valmiiksi läheistä yhteistyötä tekevää sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa entistäkin lähemmäksi toisiaan asiakkaan parhaaksi. Tämä tapahtuu yhteisten työvälineiden ja toimintojen rajat ylittävien palveluiden kautta. Asterin tavoitteissa tätä on sanallistettu muun muassa seuraavasti:

  • Asiakaslähtöisyyden tulee näkyä kaikilla toiminnan tasoilla suunnittelusta toteuttamiseen.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on pystyttävä toimimaan yhdessä asiakkaan parhaaksi hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtien.
    (Aster, hankekuvaus)

Aster on merkittävä investointi. Sote-integraatiokin edellyttää investointia ennen kuin se onnistuu, rahaa, resursseja ja aikaa. Me investoimme yhtä lailla teknologiaan, palveluihin kuin osaamiseen. Onnistumme, kun teemme työtä kaikki yhdessä: Aster -yhteistyöorganisaatio on koordinoimassa kehittämistä, sote-ammattilaisemme tuomassa oman laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa, asiakkaat ja potilaat antamassa palautetta, yhteiskunta huolehtimassa siitä, että myös rakenteet ja lainsäädäntö mahdollistavat tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelutuotannon nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme vielä Asterin näkökulmasta pitkän tien alussa, vaikka valmisteluja ja kehittämistä on tehty jo vuosia. Ensimmäisiä käyttöönotettavia uusia työkaluja ja palveluita tavoitellaan saatavan vuoden 2023 jälkipuolella. Kokonaisuudessa valmista pitäisi olla 2025 loppuun mennessä. Eikä kehittämistyö lopu siihenkään, onhan jatkuva parantaminen nimensä mukaisesti jatkuvaa. Vaikka perspektiivi on pitkä, osa tuloksellisuutta on tuoda sen taustalla oleva työ esille. Olet tervetullut seuraamaan etenemistämme näille sivuille.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa sote-integraation toteuttamiseksi. Integraatio on vain väline ja rakenteet peruskivi hyvän sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamiseksi. Lopulta palvelutuotannon tulokset ja toiminnan vaikuttavuus ratkaisevat. Me Asterissa uskomme, että valitsemamme tie on tälle yhteistyölle juuri oikea tapa ja suunta. Hyvinvoinnin ja terveyden tähden!