Essote blogin kuvituskuva kotisairaala

Terveydenhuollon työvirrassa valmistaudutaan uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään innostuneesti ja korkein odotuksin

Teksti:
Päivi Ylönen
Kuva:
Antti Kääriäinen

Järjestelmän käytettävyydellä on asiakas- ja potilastietojärjestelmässä vaikutusta ammattilaisen työn sujuvuuteen ja Aster järjestelmän käytettävyyteen panostetaan.

Terveydenhuollossa on sekä hyviä, että kehittämistä tarvitsevia toimintamalleja. Niiden kehittämisessä tarvitaan kriittistä tarkastelua ja uusien toimintamallien luomista. Lean-ajatteluun perustuva Jatkuvan parantamisen malli soveltuu nykyisten toimintatapojen arviointiin. Tulevien toimintamallien luomiseen sekä tulevaisuudessa niiden kehittämiseen. Aster Etelä-Savossa minulla ja projektikoordanaattori Reetta Koposella tämä on ollut kirkkaana mielessä terveydenhuollon työvirrassa, missä olemme selvittäneet terveydenhuollon nykytilaa ja hahmotelleet tulevaisuutta uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän näkökulmasta.

Sydäntäni lähellä on prosessien kehittäminen, niiden parantaminen. Työurani aloitin aikoinaan teho-osastolla sairaanhoitajana ja sieltä sain innostuksen toiminnan kehittämiseen.

Mieleni virittyi pohtimaan, kuinka asioita voidaan tehdä paremmin ja mitkä asiat tuottavat lisäarvoa. Siirtyminen esimiestehtäviin oli luontevaa edellämainittujen kysymysten ohjaamana. Esimiestyötä tein erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä, joista viimeisin oli Essoten päivystysalue. Päivystysalueella prosessien kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa oli mielenkiintoista ja antoisaa. Aster Etelä-Savo haki terveydenhuollon projektipäällikköä ja ajattelin, että nyt on sen verran ainutlaatuinen tilaisuus osallistua tekemään jotain ihan uutta. Terveydenhuollon projektipäällikön tehtävissä on ihan parasta kuulla ammattilaisia, heidän ammattiylpeyttään ja tahtoa saada paremmat työkalut, paremmat toimintamallit ja palvelu entistä paremmaksi – juuri sitä, mikä on Asterinkin tavoite.

Terveydenhuollon työvirrassa on takana hektinen työpajatyöskentely nykytilan kuvaamisesta ja tulevaisuuden yhteisen tahtotilan kartoittamisesta yhdessä muiden tilaajien kanssa. Tällä hetkellä kuvaamme prosesseja, jotka ammattilaiset saavat käyttöönsä ja pystyvät hyödyntämään omissa yksiköissään esim. perehdytyksessä.  Prosessien kuvaamisessa tulee hyvin esille toiminnan monimuotoisuus. Prosessikuvausten avulla pystymme tulevaisuudessa löytämään ne kohdat, jotka voidaan tehdä jatkossa tehokkaammin. Selvitämme myös yhdessä Aster projektin teknisen työvirran kanssa, millaista tietoa entisestä tietojärjestelmästä siirretään tulevaan järjestelmään. 

Tulevaisuudessa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän mahdollistaman tiedon automatisaation avulla ammattilaisen aikaa vapautuu varsinaiseen potilastyöhön. Automatisaatio asiakkaan/potilaan hoitopolussa tulee esille työnkulkuina ja esim. potilaan hoitoisuuden (kuinka paljon potilas tarvitsee hoitoa) arvioinnissa ja se on mahdollista toteutua Asterissa.  Tekoälyn avulla tunnistetaan nopeammin potilasryhmiä, sairauksia sekä ohjataan potilas/asiakas nopeammin oikeanlaisen hoidon piiriin.

Mitä sinä ajattelet tiedon automatisaatiosta ja tekoälystä, millaisia hyötyjä niillä voidaan saavuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä?