Knowledge is power

Tiedolla johtamisen nykytila – kuinka etenemme?

Teksti:
Jaana Lopperi
Teksti:
Timo Ukkola

Tässä kirjoituksessa käsittelemme soten tiedolla johtamisen nykytilaa, jota pyrimme avaamaan esimerkein (data, tiedon louhinta, tulkinta ja soveltaminen, strategia, johtaminen, hallintamalli, päätöksenteon tuki, resursointi ja koulutus).

Lisäksi pohdimme, mitä voimme tehdä tiedolla johtamisen pohjan rakentamiseksi ennen Asterin käyttöönottoa ja mitä käyttöönoton jälkeen. Entä kuinka voimme varautua tulevaan?

Tiedolla johtamisen perusta on data, jonka hallinnointi on nykytilassa toisinaan holtitonta. Meillä on erittäin laajat tietovarannot. Tietoa pursuaa yli äyräiden, mutta miten me toimimme datan suhteen? Haalimme sitä lisää, kun meidän pitäisi pystyä myös käsittelemään ja analysoimaan jo kerättyä tietoa. Paljon on väliä sillä, miten tiedon on suunniteltu kulkevan järjestelmässä tiedon loppusijoituspaikkaan ja missä muodossa se tarvitaan hyödyntämisen näkökulmasta. Jos alkuperäisessä suunnitelmassa ei ole otettu huomioon tietojen säilyttämisen lisäksi tietojen hyödyntämistä, vastaan voi tulla – ja tällä hetkellä tuleekin – yllättäviä vastoinkäymisiä yksinkertaisessakin tiedon louhinnassa.

Tiedolla johtamisen vahvistuminen vaatii määrätietoista kehittämistä

Onnistunut tiedolla johtaminen tarvitsee vankan pohjan, jonka rakentaminen edellyttää useita eri toimia. Pohjan rakentaminen alkaa organisaation johdon sitoutumisella tiedolla johtamisen kehittämiseen. Organisaatiossa luodaan tiedolla johtamisen strategia, joka sisällytetään kokonaisstrategiaan. Tietojohtamista ryhdytään hyödyntämään päätöksenteon tukena organisaation eri tasoilla. Tietojohtamisen kehittämistä on tehtävä, jotta analysoidun tiedon merkitys päätöksenteon tukena voi vahvistua. On uskallettava edetä määrätietoisesti kohti entistä laadukkaampaa tietoa, vaikka se, kuten muutokset yleensäkin, vaativat opettelua ja tuottavat ajoittain tuskaakin. Tietojohtaminen vastuutetaan muodostamalla hallintamalli, joka sisältää roolit ja vastuut. Pohjatyönä voidaan tehdä mm. esiselvitys nykytilasta, jonka perusteella tehdään jatkosuunnitelma etenemisestä. Kehitystyön avuksi suosittelemme tiedonhallintayksikön perustamista.

Ennen Asterin käyttöönottoa käydään läpi hoito- ja palveluprosessit. On pyrittävä luomaan asiakkaan kannalta yhtenäinen palveluketju palvelumuotoilua hyödyntäen. Myös uudenlaiset, digitaaliset toiminnot, kuten sähköinen asiointi ja raportointivälineet voidaan kytkeä osaksi palveluketjua. Tiedon osalta käydään seulontaa – olennainen tieto tuodaan näkyville. Tiedon kulku täsmentyy, ja asiakas saadaan osaksi palveluketjua, jolloin hän sitoutuu paremmin saamaansa palveluun. Ennakoinnilla myös palvelun vaikuttavuus ja laatu lisääntyvät. Menemme kohti nykyaikaista tiedolla johtamisen kulttuuria – yhdessä ammattilaisen ja asiakkaan kanssa.

Analysoitua tietoa hyötykäyttöön

Aster vie valmistuessaan tiedon tuotannon ja tietojohtamisen uudelle tasolle. Tämä mahdollistaa laajemman tietojen hyödyntämisen siirtämällä painopistettä tiedon louhinnasta lähemmäs jatkuvaa ja reaaliaikaista analysointia. Paremmin hyödynnettävän tiedon tallentamisen avulla myös asiakkaan/potilaan kokonaiskuva selkenee. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys hoidon ja palvelun, siihen sitoutumisen ja elämänlaadun paranemisen kannalta.

Jotta tiedolla johtaminen toteutuu, pitää pohjatyö olla tehtynä – muuraa perusta jo valmiiksi, sille tulet rakentamaan sekä Asterin että hyvinvointialueen tiedolla johtamisen.

Tämä kirjoitus on viimeinen osa blogisarjasta, joka käsittelee tiedolla johtamista. Aiemmissa blogikirjoituksissa on käsitelty kirjaamista ja sen laatua sekä tiedon hyödyntämistä analytiikan keinoin. Kaikki tiedolla johtamista käsittelevät blogit löydät tagin avulla: www.asteraptj.fi/tag/tiedolla-johtaminen/.

NumariSirpa_1000x1000

Sirpa Numari

Raportoinnin ja analytiikan projektipäällikkö / Tiedolla johtamisen projektipäällikkö