Blogikuva_Tietojärjestelmät_edistämässä_asiakasturvallisuutta_Aster_Siun_sote

Tietojärjestelmät edistämässä asiakasturvallisuutta

Teksti:
Johanna Roivas
Teksti:
Mira Kettunen
Kuva:
Janne Saarinen

Oletko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena törmännyt potilas- ja asiakastietojärjestelmien pyörteissä ilmiöön, että tieto ei kulje tai etsimääsi tietoa ei löydy? Kenties odotellut tietoa saapuvaksi tai jättänyt epähuomiossa merkittävän tiedon lukematta? Ja sen jälkeen olet mahdollisesti todennut, että perinteiset viestilaput ja savumerkit ovat tietojärjestelmiä toimivampia ratkaisuja.

Edellä mainitut eivät ole mitään mahdottomia skenaarioita sote-ammattilaisten arjesta, sillä tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyvät  vaara- ja haittatapahtumat ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa valitettavan yleisiä. Pahimmillaan nämä ei-toivotut tapahtumat saattavat johtaa merkittäviin asiakasturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin. 

Asiakasturvallisuus on läsnä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arjessa joka hetki. Sote-ammattilaisina meidän tulisi toimia niin, että varmistamme asiakkaidemme tietojen luotettavuuden, eheyden ja saavutettavuuden sekä annamme asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta ja turvallista hoitoa ja palvelua. 

Digitalisaation aikana tietojärjestelmät ovat vahvasti mukana toiminnassamme ja haluaisimme niiden olevan kyvykkäitä täyttämään kaikki toiveemme. Toiveemme pohjautuvat mm. kokemuksiin aiemmista potilas- ja asiakastietojärjestelmistä, muuttuneesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, tarpeesta kustannustehokkaampaan toimintaan ja asiakasosallisuuden lisäämiseen. Itse toivelistalla olisivat esimerkiksi saumaton tiedonkulku, kertakirjaaminen, kokonaisvaltainen kuva asiakkaan tilanteesta, käyttäjäystävällisyys, moniammatillisen työn tuki sekä helposti löydettävät tiedot höystettynä asiakkaiden itsensä tuottamalla tiedolla. Toivelista ei ole mahdoton, mutta sen toteutumisen eteen tulee tehdä töitä, jotta tietojärjestelmistä tulisi ammattilaisen työtä tukevia ja helpottavia, mutta ennen kaikkea ne edistäisivät asiakkaidemme turvallisuutta ja laadukasta hoitoa sekä palvelua.  

Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmissä käyttäjää ohjaavat järjestelmään sisällytetyt prosessimaiset työnkulut, erilaiset määräyspaketit ja työlistat, päätöksenteontuki sekä erilaiset herätteet. Ne ovat osa ammattilaisen työkalupakkia ja sujuvoittavat työtä, mutta niillä pyritään myös yhdenmukaistamaan palveluja sekä lisäämään asiakasturvallisuutta. Kuitenkaan itsenäisesti tietojärjestelmä ei pysty asiakasturvallisuutta lisäämään ja takaamaan, vaan järjestelmän käyttäjien tulee saada tarvittava koulutus ja riittävästi resursseja osaamisensa päivittämistä varten, jotta järjestelmää käytetään oikein ja uuden teknologian hyödyt siirtyvät käytäntöön.  

Toimiva tietojärjestelmä ja koulutus sen käyttöön, riittävätkö ne takaamaan asiakasturvallisuuden? Ei. Asiakasturvallisuus on eräänlainen kulttuuri, siihen vaikuttavat sekä yksilö että yhteisö, joita ympäröivät yhteiset tavoitteet, ohjeet, asenteet ja arvot.  Asiakasturvallisuuden ylläpitämiseen tarvitsemme myös tahtoa ja asennetta, kykyä sopeutua muutokseen sekä kehittämisen boogieta!