KANSI_Toteuttajat

Toteuttajat

Yhteistyötä neljän alueen voimin

Aster on neljän alueen yhteisprojekti, jossa tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster. Uuden järjestelmän hankkivat yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Näitä neljää aluetta kutsutaan myös tilaajaorganisaatioiksi.

Kaikilla neljällä tilaajaorganisaatiolla oli tarve saada käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä nykyisten erillisten sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistojen tilalle, joten ne osallistuivat yhdessä KL-Kuntahankintojen toteuttamaan APTJ-hankintaan. Yhteistyön perustana on vuosina 2017-2020 toteutettu asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus sekä siihen liittyvä yhteistyösopimus.

Suomen kartalle on merkitty Aster Bothnian eli Pohjanmaan, Aster Keski-Suomen, Aster Etelä-Savon ja Aster Siun soten eli Pohjois-Karjalan alueet.

Projektiorganisaatiot

Hankintavaiheen aikana tunnistettiin tarve uudelle organisaatiolle, joka koordinoisi sekä tilaajien keskinäistä että tietojärjestelmätoimittajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Tätä työtä yhteisen suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönottojen mahdollistamiseksi tekee Aster, josta käytetään myös nimitystä yhteistyöorganisaatio. Yhteistyöorganisaatio on hallinnollisesti KSSHP:n alainen yksikkö, mutta sen rahoitus tulee kaikilta tilaajaorganisaatioilta.

Asterin perustamisesta sekä tilaajaorganisaatioiden keskinäisestä yhteistyöstä solmittiin yhteistyösopimus kesäkuussa 2019 kaikkien neljän tilaajaorganisaation kesken. Hankintapäätös tehtiin maaliskuussa 2020, jolloin myös Aster-yhteistyöorganisaation toiminta käynnistyi. Hankintapäätöksellä asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajaksi valittiin Cerner Ireland Limited.

Cerner toimittajakumppaninamme

Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittaa Cerner, joka on yli 35 maassa toimiva kansainvälinen terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehittävä ja tuottava yritys. Vuosina 2017-2020 toteutettuun tarjouskilpailuun osallistui – ja sen voitti – Cerner Ireland Limited, joka on Cernerin tytäryhtiö.

Cerner vastaa järjestelmäkokonaisuuden toimittamisesta, jota sen strategiset kumppanit täydentävät. Cernerin oma Millennium-järjestelmä on kehitetty terveydenhuoltoon. IBM tuottaa kokonaisuuteen sosiaalihuollon SPM (Social Program Management) -järjestelmänsä toiminnot ja suomalainen Hygga tuottaa järjestelmäkokonaisuuteen suun terveydenhuollon osuuden.

Käytännössä etenkin Cernerin pohjoismaiden yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä Aster-yhteistyöorganisaation ja tilaajien ammattilaisten kanssa, mutta kansainvälisen yrityksen ammattilaiset Yhdysvalloista saakka osallistuvat projektiin. Pohjoismaat ovat Cernerille tärkeä painopistealue, onhan heillä käynnissä myös useita kehitysprojekteja Ruotsissa.

Aster on innovatiivinen projekti myös kansainvälisestä näkökulmasta, sillä toteutamme yhtenä ensimmäisistä projekteista maailmassa yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatiota.

Tilaajat vastaavat alueellisesta työstä

Alueellisesta projektityöstä vastaavat tilaajaorganisaatioiden omat projektiorganisaatiot: