Aster-05-A

Aster Bothnia

Aster Bothnia on Vaasan sairaanhoitopiirin eli koko Pohjanmaan kattava toiminnankehityshanke. Aster Bothnia on läntisin tilaajaorganisaatioista ja kattaa Pohjanmaan rannikon aina Luodosta Kristiinankaupunkiin.

Vaasan sairaanhoitopiiri liittyi mukaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessiin 2018. Alueellamme oli jo pitkään tiedostettu tarve yhteiselle asiakas- ja potilastietojärjestelmälle, sillä käytössä on lukuisia eri järjestelmiä niin sosiaali- kuin terveydenhuollossakin. Osa nykyjärjestelmistä on tulossa käyttöikänsä päähän, eivätkä järjestelmät keskustele keskenään.

Karttakuva Vaasan sairaanhoitopiirin eli Aster Bothnian alueesta. Hankkeessa ovat mukana kaikki 13 kuntaa: Luoto, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Maalahti, Laihia, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki.
Vaasan sairaanhoitopiirin eli Aster Bothnian alueella on 13 kuntaa, joiden sote-ammattilaisten käyttöön uusia toimintamalleja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmää valmistellaan.

Aster Bothnian tekemisessä korostuu monipuolinen yhteistyö. Sen lisäksi, että teemme yhteistyötä muiden tilaajien kanssa, rakennamme tulevaisuuden sote-palveluja yhdessä rakenteilla olevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kanssa. Meidän sarkaamme on rakentaa kuntayhtymän jäsenille ja ammattilaisille uusia sosiaali- ja terveydenhuollon työtapoja sekä työvälinettä. Mukana työssä on jo satoja sote-ammattilaisia eri puolilta aluetta.

Aster Bothnia lukuina:

13 jäsenkuntaa
170 000 asukasta, joista ruotsinkielisiä 50%, suomenkielisiä 44,8%, muunkielisiä 5,2%
Lähes 8000 sote-ammattilaista
Yli 120 toimipistettä

Voit lukea lisää Aster Bothnian alueellisesta työstä hankkeen verkkosivuilta, osoitteesta asterbothnia.fi.

Aster Bothnia

Aster Bothnia är Vasa sjukvårdsdistrikts, dvs. hela Österbottens, verksamhetsutvecklingsprojekt. Aster Bothnia är den västligaste av Asters beställarorganisationer och når från Larsmo i norr till Kristinestad i söder.

Vasa sjukvårdsdistrikt gick med i upphandlingsprocessen av ett nytt klient- och patientdatasystem år 2018. Behovet av ett gemensamt klient och patientdatasystem i regionen har varit känt sedan länge, eftersom man inom social- och hälsovården använder otaliga olika datasystem. En del av de befintliga datasystemen är föråldrade och datasystemen kommunicerar heller inte med varandra.

Alla Österbottens 13 kommuner har förbundit sig till projektet. Vi utvecklar gemensamma tvåspråkiga service- och vårdprocesser och klient- och patientdatasystem för regionens aktörer inom primärvården, socialvården och specialsjukvården. 

I Aster Bothnias arbete ligger fokus på ett mångsidigt samarbete. Förutom att vi samarbetar med de andra beställarna, bygger vi även upp framtida social- och hälsovårdstjänster tillsammans med samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Vårt mål är att bygga upp nya arbetsmetoder och ge nya verktyg för samkommunens medlemmar och anställda. I arbetet medverkar hundratals experter inom social- och hälsovården från regionens olika delar.

Aster Bothnias område:

13 medlemskommuner
170 000 invånare (svenskspråkiga 50%, finskspråkiga 44,8%, övriga 5,2%)
8000 anställda inom social- och hälsovård
Över 120 verksamhetspunkter

Du kan läsa mer om Aster Bothnias regionala arbete på projektets webbsidor.