KANSIKUVA_Aster_Keski-Suomi

Aster Keski-Suomi

Aster Keski-Suomi on osa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin vuonna 2020 perustettua Kehittämisyksikköä. Aster Keski-Suomen toiminta on osa koko maakunnan sote-kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä alueemme sote-asiantuntijoiden sekä muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uusimisprosessi Keski-Suomessa alkoi jo vuonna 2012, aluksi osana Uusi sairaala -hanketta. Hankinnan suunnitteluvaiheessa kävi jo selväksi, että näin mittava hankinta kannattaa tehdä mahdollisimman laajassa yhteistyössä. Mukaan yhteiseen hankintaan saatiinkin Essote, Siun sote sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Varhaisessa vaiheessa selväksi kävi myös se, että tulevaisuuden järjestelmän tulee olla yhteinen perusterveydenhuollolle, erikoissairaanhoidolle ja sosiaalihuollolle.

Järjestelmähankinnan pohjatyötä tehtiin laajalti yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa vuosina 20132016. Tätä varten toteutettiin erilaisia kyselyjä sekä useita työpajoja, joihin osallistui satoja toimijoita maakunnastamme. Nyt Aster-projektin aikana vuosina 20202025 alueemme sote-ammattilaisilla on edelleen keskeinen rooli Aster-tietojärjestelmän kehittämisessä.

Yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto Keski-Suomessa tulee mahdollistamaan sote-palveluiden yhdistämisen yhä tiiviimmäksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Myös esimerkiksi uuden Sairaala Novan myötä uudistuvat työprosessit vaativat ympärilleen uusia digitaalisia ratkaisuja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuutta.

Keski-Suomi lukuina:

  • 23 kuntaa
  • noin 275 500 asukasta​
  • noin 6 000 terveydenhuollon työntekijää 
  • noin 4 400 sosiaalihuollon työntekijää

Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Keski-Suomen sote-uudistuksen kanssa. Eräs tärkeä yhteistyön alue on esimerkiksi asiakasosallisuuden varmistaminen maakunnallisen osallisuusfoorumin kautta.