Aster blogi kuvituskuva

Tukipalvelujen ammattilaiset käsi kädessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Teksti:
Annika Kuva
Kuva:
Mostphotos kuvapankki

Tukipalvelujen yksi tärkeä tehtävä on mahdollistaa turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö niin palveluita tarvitseville asiakkaille, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tukipalveluilla on tärkeä osa kaikissa hoito- ja palvelutapahtumissa, joten toiminnan kehittämisen matkaa kuljetaan käsi kädessä.

Tuomalla tukipalvelut lähemmäs hoito- ja palvelutapahtumia, voidaan luoda saumaton tiedonkulku ammattilaisten välillä.  

Oma taustani on laitoshuollon puolelta, niin laitoshuoltajan kuin puhtauspalveluesimiehen tehtävästä, joten siitä näkökulmasta on helppo tuoda esimerkki. Muistan laitoshuoltajan tehtävässä kokeneeni usein, että tarvittavan tiedon saanti olisi voinut olla saumattomampaa. Esimerkiksi tieto kotiutuneista potilaista tuli paperilapuilla, osastotaululta tai ohimennen mainittuna. Sittemmin käyttöön saatiin toiminnanohjausjärjestelmä, jolla laitoshuoltajat saavat tiedon kotiutuneesta potilaasta älypuhelimeen ja täten oman työn suunnittelun mahdollisuudet ovat parantuneet. Puhtauspalveluesimiehen tehtävässä pääsin hyödyntämään näitä järjestelmästä saatuja raportteja, joita tarkastelemalla selviää muun muassa se,  missä kohtaa vuorokautta työvoimaa tarvitaan. Laitoshuoltajan työstä tuli näkyvää siltä osin, että todelliset työmäärät saatiin näkyviksi. Näitä erilaisia työkaluja resurssisuunnitteluun tarvitsevat kaikkien alojen esihenkilöt, jotta työvoima saadaan kohdistettua sinne, missä on tarve. 

Tämän kaltaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä on suuri merkitys työn suunnittelun näkökulmasta ja tottakai kaikilla tukipalvelutoimijoilla on samalainen tarve. Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen tulevaan asiakas- ja potilastietojärjestelmään, tai jopa toiminnallisuudet sen sisälle, edesauttavat saumattoman tiedonkulun kaikkien ammattiryhmien kesken.  

Olen enemmän kuin onnellinen, saadessani olla mukana tuomassa tukipalveluiden näkökulmaa mukaan uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää rakennettaessa. Odotukseni on, että pääsemme kehittämään järjestelmää myös tukipalveluiden työn sujuvoittamiseksi, jotta asiakas- ja potilastyötä tekevällä henkilöstöllä ja palveluja tarvitsevilla kansalaisilla on mahdollisuus toimia ja asioida turvallisessa toimintaympäristössä. Yhdessä, hyvinvoinnin ja terveyden tähden!