28502492

Yhteisellä matkalla kohti uudenlaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Teksti:
Samu Kuosmanen

Aloitin digijohtajana Siun sotessa tammikuussa 2021. Samalla pääsin mukaan hankejohtajaksi neljän sairaanhoitopiirin yhteiselle matkalle, jonka päämääränä on uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Aster.

Edeltäjäni, Pia Hiltunen on tehnyt hyvää työtä: raivannut polkua, viitoittanut tietä sekä solminut suhteita ja rakentanut tukiverkkoja. Kun kysyin, onko Asterista olemassa jotain lisätietoja, Pia lupasi, että lisää dokumentaatiota on kyllä saatavilla, kunhan pääsen aloittamaan. Itseasiassa dokumentaatiota, vaatimusmäärittelyjä, selvityksiä, suunnitelmia-, yms. on vuosien aikana kertynyt jo tuhansia sivuja – detaljeja ei ainakaan puutu. Edeltäjäni armahti minua kuitenkin tarjoamalla 20 sivuisen esityksen ”Pähkinänkuorta Aster-projektista”, joka on osoittautunut korvaamattomaksi kokonaisuuksien ymmärtämisen kannalta.

Pian esityksestä selviää, että ensimmäiset keskustelut uuden järjestelmän hankinnasta käynnistyivät jo vuonna 2012, jonka jälkeen yhteiselle järjestelmälle on määritetty tarpeita ja arviointikriteerejä. Vuonna 2016 – 2020 valmisteltiin kilpailutusta, kilpailutettiin, neuvoteltiin kilpailutukseen osallistuneiden tahojen kanssa heidän ratkaisuistaan ja joukosta seulottiin parhaiten vaatimuksia vastaava toimittaja.

Varsinainen projektityö on kuitenkin toden teolla käynnistynyt syksyllä 2020 suunnitteluprojektilla, johon minä hyppäsin mukaan tammikuussa 2021. Äskettäin kyytiin tulleena haluan kovasti päästä kartalle – ymmärtää missä kohtaa ollaan menossa, mitä on tulossa, ja etenkin mitä perillä odottaa.

Viime viikkojen aikana olen käynyt keskusteluja projektissa mukana olevien asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat olleet innostuneita siitä mitä on tulossa. Olen kysynyt asiantuntijoilta ja projektissa mukana olevalta henkilöstöltä mikä on heidän näkemyksensä siitä, mitä parannusta tai hyviä asioita Asterin käyttöönotto Siun sotelle tuo. Näkemyksiä oli kymmeniä. Kolmen kärkeen nousivat uudistuvat, entistä tehokkaammat ja vaikuttavammat prosessit, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sekä tiedolla johtaminen ja päätöksenteon tuki. Jokainen matkustaja katsoo asioita omalta kulmaltaan, mutta yhteistä kaikille on usko siihen, että tämä matka kannattaa tehdä ja mukana on oikea porukka.

Suunnitteluprojekti on nyt puolivälissä ja seuraava vaihe, toimitusprojekti on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021. Toimitusprojektin aikana tullaan tekemään vielä lisää tarkennuksia teknisen toteutuksen osalta. Viimeinen käyttöönotto tulee suunnitelman mukaan olemaan vuoden 2025 tienoilla. Matkaa on siis vielä paljon jäljellä – mielikuvat ja ymmärrys ratkaisusta tulevat kirkastumaan ja tarkentumaan vielä monta kertaa.

Ja niin – mielestäni kaikkein tärkeintä ovat varmasti yhteisellä matkalla syntyvät verkostot ja toimintatavat. Jo nyt alkumatkasta olemme kerenneet keskustelemaan ja vertailemaan toimintatapoja sairaanhoitopiirien kesken. Opitaan toisiltamme ja tehdään meille kaikille yhteinen uudenlainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Kirjoittaja toimii myös Siun soten digijohtajana